Skip to content

Sundhedspolitik

Borgernes sundhed er afgørende for livskvalitet og mestring af eget liv. Dansk Folkeparti går derfor ind for, at kommunen fortsat har tilbud om hjælp til rygestop, kostvejledning og vægttab, samt aldersrelateret motion. Desuden skal vi fortsat prioritere, at borgerne har egen læge.

Det nære sundhedsvæsen skal levere nærhed i sundheden, Det skal altid være muligt at få en praktiserende læge i Brøndby Kommune.

Dansk Folkeparti vil fortsat arbejde på at bekæmpe alkoholisme og brugen af euforiserende stoffer. Brøndby Kommunes SSP-enhed spotter mange unge, der har et misbrugsproblem. Der skal naturligvis være fokus på alle aldersgrupper.