Skip to content

Socialpolitik

Dansk Folkeparti står for en ansvarlig og værdig socialpolitik

En kommune bør bedømmes på, hvordan det behandler sine udsatte og svage medborgere. Omsorg, behandling og støtte til udsatte og borgere med handicap er som udgangspunkt en offentlig opgave, som skal løses med afsæt i den enkelte borgers ve og vel. Det centrale er at højne livskvaliteten, uanset hvilke udfordringer den enkelte står overfor. Borgeren må på intet tidspunkt føle sig som en byrde. Derfor er det også velfærdssamfundets opgave at sikre, at der altid er et sikkerhedsnet under de borgere, der havner i en situation, hvor de har brug for lidt ekstra hjælp.

Det er vigtigt, at udsatte og borgere med handicap, får så trygt og værdigt et liv som muligt. Det kræver, at der er fokus på området …og det vil Dansk Folkeparti have.

Regering vil fjerne flere børn fra deres hjem. I Dansk Folkeparti går vi modsat, for vil beholde så mange børn som muligt i egne hjem. Vi skal derfor støtte de svage familier og hjælpe dem med at kunne klare deres børn, give dem en god opvækst og klare de daglige familiære gøremål. – Det er dermed ikke sagt, at der slet ikke skal fjernes børn, for det skal der desværre… men vores mål er, at familierne skal støttes og hjælpes til at kunne klare deres børn i hjemmet.

Dansk Folkeparti i Brøndby vil være garant for, at vi er opmærksomme på, at alle borgere i Brøndby kommune kan leve i trygge og sunde rammer.

Ofte skal der ikke så meget til. Lidt varme hænder, lidt varme følelser, en god snak og en hyggelig kop kaffe ….det kan kurere mange smerter – både de fysiske og især psykiske.

Vores Hjemmepleje, hvor der på det seneste har været mange problemer, trænger til et serviceeftersyn, så kvaliteten og arbejdsmiljøet højnes.

Kort sagt: “Nye tider, men gamle dyder!”

Dansk Folkeparti vil arbejde for at der til selvhjulpne pensionister i egen bolig er et udvalg af alsidige aktivitetstilbud, som gør, at de ikke føler sig ensomme i eget hjem, men kan komme ud blandt andre. Vi skal sørge for at vi har et godt opsporingsteam som kan finde pensionisten inden han/hun bliver ensom.

Flere og flere borger bliver desværre ramt af demens, mange endda i en relativ tidlig alder. Det skal der større fokus og opmærksomhed på. Det rammer ikke kun den demente selv, for ofte lider hele familier under det.