KB sag 804 den 15.april 2020

Af Allan Runager

KB sag 804 den 15.april 2020

Godkendelse af aftale om fleksibel udlejning AAB afd.53 samt bemyndigelse til borgmesteren.

 

Dansk Folkeparti stemte nej til dette punkt på ØU mødet den 1.april 2020 med den begrundelse, at vi ønsker en økonomisk og social balance i boligområderne, igennem en 100% kommunal boliganvisning efter Ishøj modellen.

Vi mener at det skal være et politisk ansvar, hvem vi lukker ind i Brøndby Kommune, ikke mindst for at forebygge at boligområder havner på ghettolisten. Det er et ansvar, som kommunalbestyrelsen ikke kan uddelegere til de mange boligselskaber med vidt forskellige holdninger og regelsæt.

Regelsæt med forskellige opskrivningsgebyrer der for nogen boligselskaber ligger langt ud over hvad der anvendes som administrationsomkostninger. Lejernes Landsorganisation har tidligere beregnet at det årlige gebyr ikke bør overstige Kr. 50,- Der er således tale om en sparegris for nogle selskaber med flere tusinde medlemmer, hvoraf kun en lille del er aktiv boligsøgende.

Resten betaler trofast år efter år, for måske at kunne komme til en lejebolig når behovet ad åre opstår.

Vi har boligejere, som har boet i Brøndby hele livet, som må flytte ud af kommunen fordi de ikke var skrevet op på en venteliste i et eller flere af boligselskaberne. 60 år eller mere som skatteyder i Brøndby må vel også være en form for anciennitet. Vi mener at kommunens egne mangeårige skatteydere skal have fortrinsret til ledige boliger i den kommune som har nydt godt af borgerens skat, og som bryster sig af fine ord som et Brøndby for alle, Brøndby hele livet, og det særlige Brøndby DNA.

Vi ønsker i modsætning til nogle af boligselskaberne, den fulde kontrol over hvem som reelt bor i boligerne. I nogle boligafdelinger foregår der privat og sort genudlejning af lejemål, til personer som er ukendt i kommunens folkeregister. Dette er ikke bare moralsk anstødeligt men også i strid med indgåede lejekontrakter hos boligselskaberne som åbenbart ikke magter at få ulovlighederne bragt til ophør, igennem en øjeblikkelig opsigelse af misbrugernes lejemål.

I referater af de afholdte dialogmøder imellem kommune og boligselskaber, fremgår det at der nogle steder finder åbenlys handler med hash og andre forbudte stoffer. Heller ikke her har selskaberne fået bragt ulovlighederne til ophør.

Alt for mange påsatte brande i biler og affaldscontainere skaber en utryghed som præger nogle boligafdelinger mere end andre.

Vi mangler konkrete handlinger frem for gode hensigter, fællesspisning og kulturelle arrangementer.

Dansk Folkeparti ønsker ført til referat, at vi ønsker en 100% kommunal boliganvisning.

 

Yderligere Reference: 

https://dagsordener.brondby.dk/vis/#fb070ec2-b39f-412d-823d-a1a4f6ea7b2a