Skip to content

Idræt og Kultur

Kulturen består af summen af det danske folks historie, erfaringer, tro, sprog og sædvaner.

Dansk Folkeparti i Brøndby betragter idrætten som en værdifuld del af borgernes kulturliv. Kropslig aktivitet og folkelig idræt er en vigtig del i det enkelte menneskes fysiske udvikling og vedligeholdelse. Det giver god energi og bedre baggrund for at deltage i sociale fællesskaber.

Den fysiske træning gennem udøvelse af idræt og bevægelse er i dag endnu vigtigere end tidligere, idet det fysiske arbejde i vid omfang er forsvundet fra mange arbejdspladser og fra privatlivet på grund af den tiltagende automatisering og mekanisering, der i stigende grad løbende har fundet sted i vores samfund.

Det skal styrkes, at børn skal kunne dyrker idræt i et alsidigt udbud af aktiviteter. De senere år har børns idrætsaktiviteter været faldende og der vil vi arbejde for at ændre.

Vi ønsker, at Brøndby Kommune får et bredt og alsidigt idrætsudbud til vores borgere.

- “Idræt for alle…. hele livet”.

Vores biblioteker og kulturhuse skal målrettes borgernes behov for kulturel formidling, hvad enten det gælder indretning af en biograf, udlån af papirbøger, e-bøger, musik eller det gælder udlån af lokaler til forskellige arrangementer… også for foreningslivet i Brøndby Kommune.

Kulturhusene skal være tilgængelige i både ferier, weekender og helligdage, ligesom der skal kunne afholdes arrangementer på hverdage frem til midnat.

Vi ønsker et alsidigt og blomstrende foreningsliv, så derfor skal kulturhusene og deres udlånslokaler være disponible både aftener og weekender – når borgerne har fri – til gavn for kommunens borgere.

Demokrati og dansk kultur skal fremmes gennem det aktive foreningsliv. Kommunens indvandrere, der repræsenterer over 80 forskellige nationer med over 100 forskellige sprog, skal medinddrages, så de langt hurtigere end tilfældet er i dag, kan komme med i fællesskabet og lære såvel den danske kultur som danske normer og ikke mindst det danske sprog.

Ingen, der bosætter sig i Brøndby Kommune, skal glemme sine egne rødder, men alle kommunes borger skal tilegne sig både kendskab og accept at dansk kultur, dansk levevis og danske traditioner.