Skip to content

Folkeskolen

I Brøndby Kommunes skoler er der for meget fravær, og det påvirker elevernes trivsel og standpunkt. Derfor vil vi afsætte de nødvendige ressourcer til en styrkelse af grundskolen. Om en skole har god eller dårligt trivselsklima, kan ses på elevers og læreres fravær.

Brøndby Strand Skole er under særligt opsyn fra Undervisningsministeriet, fordi der er for lavt fagligt niveau, for meget fravær og for dårlig trivsel. Kun ca. 52 % af Brøndby Strands undervisningspligtige børn går i den lokale folkeskole. Det problem skal der naturligvis omgående gøres noget ved.

Især på Brøndby Strand Skole står det sløjt til med det sproglige, idet knap 40 % af skolens elever i 0. klasse ikke kan bestå en alderssvarende danskprøve. Selv i tredje forsøg er der knap 10 %, der ikke kan bestå prøven. Det er klart, at det er et kæmpe handicap for eleverne, når de skal videre i livet, hvis de ikke kan det danske sprog i både skrift og tale.

At eleverne ikke kan bestå en sprogtest, kan skyldes mange ting, men falder tilbage på forældrene. Hvilket sprog tales i hjemmet? Kan både far og mor tale dansk? …og gør det til barnet? …er de i stand til at tale med – og forstå – pædagoger og lærere i børnenes institution og skole?

Vi vil gerne sikre, at alle skoleelever får mulighed for, at få morgenmad på skolen. Desværre møder mange børn op i skolen uden at have fået morgenmad hjemmefra. Et godt morgenmåltid er en klar forudsætning for at kunne yde en optimal præstation i løbet af skoledagen.

Dansk Folkeparti i Brøndby vil arbejde på at forbedre det fysiske indeklima på vores skoler. Et godt indeklima gør, at man får bedre forudsætninger for god indlæring. Vi har i denne valgperiode arbejdet for vedligeholdelse af de nedslidte skolebygninger, hvor der er et kæmpe efterslæb efter mange års nedprioritering.

Vi er nu kommet godt på vej, men kommunen skal løbende prioritere den fortsatte skolevedligeholdelse, som har en stor betydning for eleverne indlæring og for både lærer og elevers trivsel og arbejdsmiljø.

Forældrene skal være mere aktive medspillere i børnenes sociale tilpasning i skolen. Det vil også kunne styrke forholdet mellem lærere og elever, hvis lærere og forældre har et godt samarbejde.

Dansk Folkeparti ønsker at fremme historieundervisningen, som vi anser for Danmarks dåbsattest. Det kan blandt andet ske lokalt i samarbejde med Brøndby Kommunes ”Middelalderlandsby”.

Vi mener desuden at der undervisningsmæssigt skal fokus på danske samfundsnormer og levemåder. Desuden skal der i de større klasser undervises i privatøkonomi, så de unge bliver bedre rustet til at kunne overskue økonomiske konsekvenser af deres egne handlinger. Alt for mange unge kan på får år stifte så stor gæld, at de har den resten af livet.

Der skal laves en målrettet indsats for at få flere lokale børn til at søge den lokale folkeskole.

Skolerne i Brøndby Kommune skal have et bedre ry.

Når børn, der bor samme sted, går på forskellige skoler, det være sig privatskoler eller folkeskoler i nabokommuner, så modarbejder det såvel et socialt godt klima i nærmiljøet som integration.