Skip to content

Energi- og miljøpolitik

Biodiversitet… Det er et ord vi alle på det seneste har lært, og de fleste har også taget det til sig. Nu skal vi omlægge naturen, så der bliver mere biodiversitet. Dansk Folkeparti vil gerne gå foran der, hvor det giver mening at omlægge og præge naturen.

Vores haver behøver i fremtiden ikke være så finpudsede. Det til trods, så kan de bestemt godt fremstå indbydende. Er der noget flottere end en dansk grøftekant, med den vilde flora, der gror der?

Brøndby Kommune har i de senere år investeret i energisparende foranstaltninger på kommunale bygninger. Det er den rigtige vej, men vi mener dog, at der er plads til yderligere forbedringer i form af en fortsat bygningsrenovering og udskiftning af utætte vinduer og døre på vores skoler og i institutioner.

Vi har igennem de årlige budgetforlig sikret penge, til renovering af daginstitutioner og skoler. Resultatet kan ses på Brøndbyøster Skole og på Brøndby Strand Skole, som begge har fået både en indvendig og udvendig restaurering. Tilbage står nu Brøndbyvester Skole som p.t. er i gang med at blive renoveret.

Vores kommunale bygninger må ikke igen udsættes for misligholdelse, som de blev i en lang årrække.

Flere papir- og affaldskurve i det offentlige rum, så affaldet havner de rigtige steder. Hvor der færdes mange mennesker, skal affaldsspandene være store nok til at kunne klare affaldsmængden. Det gælder ikke mindst i strandområdet på en varm sommerdag.