Skip to content

Det nye Brøndby Strand

I forbindelse med den nedrivning, der er i gang af de 5 højhuse, der er PCB-ramte, står Brøndby Strand til fornyelse og nytænkning gennem projektet ”Fremtidens Brøndby Strand”.

I Dansk Folkeparti vil vi kæmpe for, at det ikke bliver en multietnisk bydel. Allerede nu er postnummer ”2660 Brøndby Strand” i etnisk dansk undertal, og byfornyelsen skal naturligvis ikke tiltrække flere ikke-etniske danskere. Vi skal have et Brøndby Strand i harmoni med dansk kultur og danske værdier.

Hverken i Brøndby Strand – eller i Brøndby Kommune i øvrigt – skal vi have moskeer. Der har været ryster fremme om en stormoske i forbindelse med fornyelsen i Brøndby Strand, men Dansk Folkepartis mål med bydelen er, at det skal være ny moderne og fremtidssikret dansk bydel, med de værdier, der styrker dansk kultur og dansk levevis.

Vi skal derfor heller ikke have fremmedartede madvogne med servering og spisning. Til gengæld går vi ind for, at der i planen for Brøndby Strand indtænkes spisesteder, cafeer og lignende. De skal kunne servere den mad, som de har lyst til a servere.

Vi synes, at det vil være en rigtig god ide, hvis der i det nye Brøndby Strand bliver plads til, at der kan holdes markeder, hvor der om sommeren blandt andet kan sælges gode danske grøntsager og frugt.

I Fremtidens Brøndby Strand skal der være plads til almennyttige seniorboliger til en pris, som er til at betale.

I planlægningen af  ”Fremtidens Brøndby Strand”, samt selve strandområdet, mener vi, at der skal indtænkes biodiversitet, som kommunen allerede har taget hul på i den små.

Stranden i Brøndby

Stranden i Brøndby Strand er bestemt et dejligt fristed. Den virker lidt ”træt” og trænger til forskellige opdateringer.

Der kan godt laves flere aktiviteter i strandområdet, som f.eks. legepladser til fysiske aktiviteter for både voksne og børn.

De meget smalle gang- og cykelstier trænger til modernisering. At der er fælles gang- og cykelsti, skaber utryghed især hos fodgængerne. Cyklerne kører relativt hurtigt, hvorfor man ikke kan lade mindre børn løbe frit. Der skal laves separate stier til henholdsvis fodgængere og cyklister, hvor der skal være et ”neutralt” areal – eventuelt belagt med små sten – mellem de to stier. Det vil give en større tryghed og bedre fremkommelighed for både fodgængere og cyklister.

Kun 1 sti med både cyklister og gående i begge retninger er på forhånd dømt til at give kaos… så det skal løses. – Man ser jo ikke hvad der kommer bagfra, og cyklister kommer i meget høj fart.

Dansk Folkeparti mener, at det vil hjælpe mange ældre og handicappede, hvis der laves en handicapsti, der går fra cafeen og helt ned til vandkanten. Der ser vi gerne indført snarest.

Desuden kan stranden gøres mere publikumsvenlig, hvis cafeen kan udbygges og blive en lille restaurant, hvor der også skal være mere plads til udendørsservering.