Skip to content

Daginstitution og dagpleje

Dansk Folkeparti i Brøndby ønsker at de kommunale daginstitutioner fortsat skal være mere og andet end en 10 timers parkeringsplads for vores børn. Vi vil derfor have et højt pædagogisk niveau, samt passende normering til at løse denne opgave. I Dansk Folkeparti er vi villige til at afsætte kommunale midler til dette, så det hele ikke skal finansieres over forældrebetalingen.

Vi ønsker institutioner, som er en naturlig forlængelse af det trygge barndomshjem, et sted hvor barnet opbygger sociale relationer til personalet og til de øvrige børn, samt at barnet stimulerer og udvikler sin sproglige kunnen i dansk, dansk kultur og danske traditioner. Det vil give betydelige bedre mulighed for integration af de mange ikke-etniske danskere i kommunen.

Der skal tages udgangspunkt i det enkelte barns udvikling. Så det stimuleres bedst muligt.  Det er vigtigt, at barnet er i centrum, og det kræver uddannet og kvalificeret personale.

Sproget i enhver daginstitution i Brøndby skal være dansk, hvilket er en klar forudsætning for en senere vellykket skolestart og uddannelse.

I Brøndby Strand, skal en 1/3 af eleverne i indskolingen have udvidet hjælp til dansk, 20 % af eleverne i udskolingen har efter 9 år ikke de nødvendige skolekundskaber til at blive optaget på en ungdomsuddannelse. – Det skal der fokuseres på!

I Brøndby Kommune er det er vigtigt, at der sættes tidligt ind på den sproglige udvikling, så det skal ske allerede i vuggestue og børnehave.

Dansk Folkeparti vil arbejde for en lavere forældrebetaling i vores daginstitutioner. P.t. kunne vi tænke os at nedsætte den månedlige forældrebetaling med kr. 450,00.

Ved etablering af nye intuitioner i kommunen, foretrækker vi klart mindre institutioner, hvor børnene føler sig mere trygge og sikre, samt opnår tætte relationer til både de ansatte og de andre børn, end i store institutioner.

Dansk Folkeparti støtter minimumsnormeringer, men det skal gælde i såvel daginstitutioner som i dagpleje, og det samme bør i øvrigt gælde på ældreområdet.