Skip to content

Boligpolitik

Dansk Folkeparti i Brøndby vil have den almennyttige boliganvisning tilbage til kommunen hurtigst muligt. Dermed får kommunen også det politiske ansvar for beboersammensætningen i de sociale boligbyggerier i Brøndby. Kun på den måde kan vi sikre harmonisk sammensatte boligområder, hvor et flertal af borgerne er i beskæftigelse og selvforsørgende eller under uddannelse.

Dansk Folkeparti er modstander af en positiv særbehandling af udlændinge samt personer af anden etnisk oprindelse end dansk med hensyn til tildeling af almennyttige boliger. ”Der bør højst bo en udenlandsk familie i hver opgang, for at undgå ghettodannelser.” – Det sagde Socialdemokratiets tidligere borgmester Kjeld Rasmussen var målet for kommunen. Det er blevet en umulighed i Brøndby Strand, hvor danskerne for længst er kommet i etnisk undertal.

Med en central og kommunal opskrivning i boligselskaberne i Brøndby, vil borgerne også spare gebyrer ved ikke at skulle være skrevet op flere steder, men kun i den kommunale boliganvisning. Det ved vi er et ønske fra især mange ældre borgere.

Vi vil også arbejde for længere varsel om overtagelse af nye lejemål. Ofte kommer der tilbud godt inde i en måned, om et lejemål til indflytning den førstkommende 1. eller 15.

Det betyder, at man ikke kan nå at opsige sit nuværende lejemål, da der jo i henhold til lejekontrakten er 3 måneders opsigelse. Man kan derfor risikere dobbelt husleje i op til 3 måneder, og mange siger af den grund ”nej tak” til den lejlighed, som måske længe har været et stort ønske. Det rammer ofte svage borgere som pensionister og andre, der gerne vil have en mindre og billigere lejlighed. Mange vil have svært ved at overskue en sådan situation, og slet ikke have økonomi til de store udgifter, som de korte indflytningsfrister medfører. Det er naturligvis helt uacceptabelt, så det skal der hurtigst muligt laves om på, hvis det står til os. Modsat stavnsbindes mange borgere i en alt for stor og dyr bolig.

Det skal være lettere for pensionister i kommunen at skifte til en mere egnet og passende bolig. Pensionister i eget hus, der af forskellige årsager frasælger huset, skal have lettere ved at kunne blive anvist en egnet lejebolig i kommunen, ligesom pensionister i en stor lejebolig, skal kunne få anvist en mindre og egnet lejlighed. Kommunens borgere skal behandles anstændigt.

Når Brøndby Kommune fremover udstykker eller frasælger jord, skal det gennem en lokalplan sikres, at det fortrinsvis anvendes til andels- og eller ejerboliger.

Brøndby Kommune har ved den seneste opgørelse 10.391 almene boliger, hvilket svarer til 64,3 % af alle boliger i kommunen.