Skip to content

Beskæftigelse og erhverv

Dansk Folkeparti i Brøndby vil arbejde aktivt for at få kommunens ledige og kontanthjælpsmodtagere i arbejde, uanset uddannelsesniveau og sociale tilhørsforhold. Men det skal naturligvis ikke fratage den enkelte borgers ansvar for aktivt selv at gøre en indsats for at finde et arbejde.

Vi har gennem flere politiske budgetforlig medvirket til et sænket dækningsbidrag for erhvervsbygninger, for at tiltrækkeflere arbejdspladser til Brøndby. Flere arbejdspladser i kommunen vil jo øge kommunens indtjening med selskabsskat og giver større udbud af jobmuligheder.

Det skal gøres attraktivt at have firma i Brøndby Kommune. Det er vores opfattelse, at nogle private firmaer ikke vil identificeres med vores bynavn ”Brøndby”.

Alt for ofte ses det, at et firma, der hjemmehørende i vores kommune, ikke vil være Brøndby-navnet bekendt, men i stedet kalder sig f.eks. ”Glostrup afdeling”. Det synes vi, der skal laves om på.

Den seneste interesse med at tiltrække investorer til boligbyggeri i Kirkebjerg-området, er et godt eksempel på den førte politik kommer til at spille en forventet aktiv rolle for beskæftigelse og erhvervsliv.

Vi vil gennem investeringer i infrastruktur fremme turismen. Vi har meget natur at byde på i form af skov, strand og havn.

Brøndby Havn skal – ligesom sportsbyen ved stadion – spille en mere central rolle, blandt andet med overnatningsmuligheder for autocampere, udlejning af både, restaurationer m.v.

Vi skal have bedre sammenhæng mellem Brøndby Havn og Brøndby Strand.

Dansk Folkeparti vil være garant for, at vi får udfærdiget en aktiv erhvervspolitik.

For at fremme mangfoldigheden i Brøndby Strand er det vigtigt at der bliver plads til erhverv og turisme… eventuelt ved opførelse af et hotel. – Der er lige plads på den store tomme græsplæne på hjørnet af Gammel Køge Landevej og Borgmester Kjeld Rasmussens Boulevard.

Alt det kan indtænkes i den udvikling, som Brøndby Strand nu skal igennem i forbindelse med nedrivningen af de 5 højhuse og den efterfølgende byfornyelse.