Skip to content

Ældre- og Plejehjemspolitik

Ældre- og Plejehjemspolitik

Husk at ældrepolitik og plejehjemspolitik er to forskellige ting. Ældrepolitik er aldersrelateret, men plejehjemspolitik er helbredsrelateret og drejer sig ikke kun om folkepensionister.

Dansk Folkeparti i Brøndby mener at besparelser, nedprioriteringer og øvrige sparehensyn i Brøndby Kommune aldrig må betyde, at vores svage medborgere, herunder især de ældre og handicappede, beskæres i den tildelte hjemmehjælp, og øvrige sociale- og sundhedsmæssige behov. Især er det vigtigt, at der ikke slækkes på borgernes personlige pleje. Med dårlig hygiejne og pleje, forvinder borgernes værdighed.

Det er uværdigt at borgere fremstår usoignerede alene fordi de er blevet gamle og ikke selv magter den personlige pleje. Her mener vi, at det er kommunens opgave at træde til med en hjælpende hånd. De ældres personlige pleje og hygiejne skal ikke overlades til børn og børnebørn.

Vi vil på grund af samfundsøkonomiens udvikling i de kommende år, og det faktum at de ældre lever længere, uden tvivl komme til at opleve kommunale nedskæringer og forringelser gennemført i de kommende år. Det bliver dog uden stemmer fra Dansk Folkeparti i Brøndby.

De borgernære områder skal opprioriteres!

Selvom de ældre lever længere, så viser det sig, at de også bliver længere i eget hjem og endda – stort set – klarer sig selv til højt oppe i alderen. Der er endda heldigvis mange, der aldrig får brug for en plejehjemsplads eller daglig hjælp… men derfor skal der naturligvis være fokus på denne gruppe, så kommunerne så skal kunne tilbyde andet end pleje og en årlig skovtur.

Folkepensionsalderen medfører ikke, at et pådraget handicap forsvinder. Derfor skal de handicappede efter folkepensionsalderens indtræden modtage de samme handicapkompenserende tillægsydelser og hjælp, som de fik før pensionsalderen.

Vi vil ikke kun være med til at symptombehandle sygdomme, men i allerhøjeste grad gå målrettet efter at fjerne årsagerne til sygdommene. Derfor skal vi styrke borgernes sundhed gennem flere “varme hænder” og en bedre rengøring i hjemmene, hvor det behøves. Det er en kendt sag at støv og andre urenheder kan give infektioner i luftvejene især hos ældre og svage medborgere.

Vi vil forbedre forholdene for handicappede og svage medborgere, så de lettere kan komme rundt i kommunen, herunder til vores medborgerhuse – Kilden i Brøndbyøster og Brønden i Brøndby Strand. Det kan blandt andet gøre ved etablering af en lokal bus, der binder de 3 bydele sammen og kun kører mellem de 3 bydele.

Det er vigtigt at de, som bliver ansat og arbejder i hjemmeplejen, kan tale og læse dansk. Det er meget utrygt for de berørte borgere, hvis de har brug for hjælp, at hjemmeplejens personale ikke kan gøre sig forståeligt eller måske læse et brev op på dansk. Ofte kan hjemmeplejen være borgerens eneste daglige kontakt.

Det er nødvendigt at kunne tilbyde fysiske aktiviteter, der er med til at give borgeren et bedre velbefindende, bedre kondition og bevaring af muskelmassen. Det er afgørende for, hvor godt og hvor længe ældre medborgere klarer sig i eget hjem.

Flere og flere borgere bliver desværre ramt af demens, mange endda i en relativ tidlig alder. Det skal der større fokus og opmærksomhed på. Det rammer ikke kun den demente selv, for ofte lider hele familier under det.

Demensafsnittene på vores plejecentre skal styrkes og skal ikke kun være et opbevaringstilbud, men et sted hvor der foregår aktiviteter til gavn for de demente og til støtte for pårørende. Hvis de pårørende føler sig trygge i den pleje deres demente pårørende får, så har kommunen succes.

Vores plejecentre skal til enhver tid leve op til den boligstandard, som fordres i resten af samfundet med 2-værelses lejligheder med eget bad, og gode fællesarealer. Vores nye plejecenter i Brøndbyvester er et godt eksempel på gode lejligheder og gode udenomsarealer.